Poskytované pohřební služby

SVOZ A PŘEVOZ ZESNULÝCH

Svoz a převoz zesnulých poskytujeme nepřetržitě po území celé České republiky. Po celou dobu Vám zaručujeme důstojnou péči o zesnulého.

POHŘEB S ULOŽENÍM DO HROBU

Samozřejmou službou, kterou poskytujeme, je i zajištění pohřbu do země. Zajistíme pro Vás veškeré služby, které s tímto typem pohřbu souvisí.

KREMACE S OBŘADEM

Kremace s obřadem je typ pohřební služby, kdy se před samotnou kremací (zpopelněním) uskuteční smuteční rozloučení se zesnulým ve vybrané obřadní síni.

KREMACE BEZ OBŘADU

Kremace bez obřadu znamená zpopelnění bez provedení smutečního obřadu v obřadní síni.

 

DALŠÍ SLUŽBY

Vyřízení parte

Květinové dary

Převzetí šatů pro zesnulé

Provádíme také rozptyly popela na rozptylové loučce

Případně vsypy na vsypové loučce.

Ostatní navazující služby