Pohřební služba Vlastimír Kabela

Nabízené služby

Poskytované pohřební služby

Svozy a převozy zesnulých

Svoz a převoz zesnulých poskytujeme nepřetržitě po území celé České republiky. Po celou dobu Vám zaručujeme důstojnou péči o zesnulého.

Pohřeb s uložením do hrobu

Samozřejmou službou, kterou poskytujeme, je i zajištění pohřbu do země. Zajistíme pro Vás veškeré služby, které s tímto typem pohřbu souvisí.

Kremace s obřadem


Kremace s obřadem je typ pohřební služby, kdy se před samotnou kremací (zpopelněním) uskuteční smuteční rozloučení se zesnulým ve vybrané obřadní síni.

Kremace bez obřadu


Kremace bez obřadu znamená zpopelnění bez provedení smutečního obřadu v obřadní síni.

O nás

Informace o pohřební službě Kabela
Pohřební služba Vlastimír Kabela

Pohřební služba Kabela poskytuje kompletní pohřební a hřbitovní služby na vysoké etické a profesionální úrovni. Zaručujeme kvalitu všech námi nabízených služeb.

Naše pohřební služba byla založena v roce 1993. Máme tedy více než 24 leté zkušenosti, na které se můžete spolehnout.

Svým pochopením a ochotou jsme připraveni usnadnit Vám Vaši bolestnou situaci a přizpůsobit se tak všem Vašim osobním požadavkům.

Naše služby poskytujeme po území celé České republiky 24 hodin denně.