Poskytované pohřební služby

SVOZ A PŘEVOZ ZESNULÝCH
Svoz a převoz zesnulých poskytujeme nepřetržitě po území celé České republiky. Po celou dobu Vám zaručujeme důstojnou péči o zesnulého.
POHŘEB S ULOŽENÍM DO HROBU
Samozřejmou službou, kterou poskytujeme, je i zajištění pohřbu do země. Zajistíme pro Vás veškeré služby, které s tímto typem pohřbu souvisí.
KREMACE S OBŘADEM
Kremace s obřadem je typ pohřební služby, kdy se před samotnou kremací (zpopelněním) uskuteční smuteční rozloučení se zesnulým ve vybrané obřadní síni.
KREMACE BEZ OBŘADU
Kremace bez obřadu znamená zpopelnění bez provedení smutečního obřadu v obřadní síni.
DALŠÍ SLUŽBY
  • Vyřízení parte
  • Květinové dary
  • Převzetí šatů pro zesnulé
  • Provádíme také rozptyly popela na rozptylové loučce
  • Případně vsypy na vsypové loučce.
  • Ostatní navazující služby