Pohřební služba Vlastimír Kabela

HUSTOPEČE U BRNA

V případě potřeby volejte na
telefonní číslo +420 728 678 831

POSKYTOVANÉ POHŘEBNÍ SLUŽBY

Oproti jiným pohřebním službám zajišťujeme cenově dostupné služby bez výrazného navýšení.

SVOZY A PŘEVOZY ZESNULÝCH

Svoz a převoz zesnulých poskytujeme nepřetržitě po území celé České republiky. Po celou dobu Vám zaručujeme důstojnou péči o zesnulého.
POHŘEB S ULOŽENÍM DO HROBU
Samozřejmou službou, kterou poskytujeme, je i zajištění pohřbu do země. Zajistíme pro Vás veškeré služby, které s tímto typem pohřbu souvisí.
KREMACE S OBŘADEM
Kremace s obřadem je typ pohřební služby, kdy se před samotnou kremací (zpopelněním) uskuteční smuteční rozloučení se zesnulým ve vybrané obřadní síni.
KREMACE BEZ OBŘADU
Kremace bez obřadu znamená zpopelnění bez provedení smutečního obřadu v obřadní síni.