Kremace s obřadem je typ pohřební služby, kdy se před samotnou kremací (zpopelněním) uskuteční smuteční rozloučení se zesnulým ve vybrané obřadní síni.